INFORMACJA O ZMIANIE ADO

Informujemy, że wskutek połączenia spółek DA Mobile sp. z o.o. oraz Pass2Mobile sp. z o.o., nowym dostawca serwisu Playvod stała się spółka Pass2Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta stała się także administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych do tej pory przez DA Mobile sp. z o.o.

W związku z powyższym zmieniły się dane kontaktowe dostawcy serwisu/administratora danych osobowych a tym samym w stosownym zakresie uległ także zmianie regulamin serwisu Playvod - Tutaj

Nowe dane to: Pass2Mobile Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS: 0000717835, NIP: 5252739345, REGON: 369472664. Adres do korespondencji: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, adres e-mail: bok@plavod.pl, numer telefonu: 222690002 (od poniedziałku do piątku, bez dni świątecznych, w godzinach 9:00-17:00).

Zasady przetwarzania danych osobowych nie uległy zmianie. Informacje w tym zakresie zawarte są Polityce Prywatności na stronie internetowej serwisu w zakładce Polityka prywatności. Zapewniamy, że w dalszym ciągu Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO.

Jeżeli jednak w związku ze zmianą administratora danych osobowych nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych kontaktując się z nami Tutaj.

W dalszym ciągu masz prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.